Moduły fotowoltaiczne produkują z energii słonecznej prąd stały, który trafia w następnej kolejności do inwertera hybrydowego Afore.

Nadwyżki wyprodukowanej energii gromadzone są w bateriach Soluna. Istnieje możliwość skonfigurowania systemu tak, by wyprodukowany przez panele PV prąd trafiał w pierwszej kolejności do magazynu energii.

Inwerter hybrydowy Afore steruje pracą całego systemu.

Energia pobierana jest z sieci, gdy bieżąca produkcja oraz zmagazynowana energia nie są wystarczające, by pokryć zapotrzebowanie na energię.

Urządzenia zasilane są w pierwszej kolejności energią produkowaną przez instalację PV, następnie poprzez prąd z baterii Soluna, zaś w ostateczności z sieci elektroenergetycznej.