Kompletne magazyny energii

Kompletne
magazyny energii

BATERIE SOLUNA

Bateria niskonapięciowa
5 kWh
Bateria wysokonapięciowa
6 kWh
Bateria wysokonapięciowa
10 kWh
Bateria wysokonapięciowa
15 kWh

INWERTERY HYBRYDOWE AFORE

Inwertery hybrydowe jednofazowe
3-6 kW
Inwertery hybrydowe trójfazowe
3-20 kW

INWERTERY HYBRYDOWE SOLINTEG

Inwertery hybrydowe trójfazowe
4-20 kW
Inwertery hybrydowe trójfazowe
25-40 kW

POZOSTAŁE URZĄDZENIA

Afore AC Couple
Soluna Parallel Box