GWARANCJASoluna-Sermatec > GWARANCJA

W przypadku Produktów objętych usługą Soluna obejmuje wszystkie wady wykonania i materiałów w okresie gwarancji w normalnych warunkach zastosowania, instalacji, użytkowania i serwisu, jak określono w standardowej dokumentacji produktu Soluna. Gwarancja na produkt nie jest gwarancją trwałości, ponieważ warunki i sposób użytkowania przez użytkownika końcowego są zmienne. Soluna w szczególności zrzeka się wszelkiej gwarancji obejmującej określone komponenty dowolnego produktu lub usługi.

Produkty Soluna są zaprojektowane tak, aby spełniać określone amerykańskie normy i przepisy bezpieczeństwa. Ponieważ lokalne normy i przepisy bezpieczeństwa różnią się znacznie, Soluna nie może zagwarantować, że produkty spełniają wszystkie obowiązujące wymagania w każdej miejscowości. Klient przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie takich norm bezpieczeństwa i przepisów w miejscowościach, w których produkt zostanie wysłany, sprzedany lub użyty. Przed zakupem i użyciem dowolnego produktu Klient zapozna się z aplikacją produktu oraz krajowymi i lokalnymi kodeksami i przepisami oraz musi sprawdzić, czy użycie i instalacja produktu będzie z nimi zgodna.

Gwarancja fabryczna nie obejmuje szkód powstałych w wyniku:

• Uszkodzenia w transporcie,
• Instalacja lub uruchomienie przez osobę, która nie jest autoryzowanym, certyfikowanym sprzedawcą,
• Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, przepisów i odstępów konserwacyjnych,
• Modyfikacje, zmiany lub próby napraw, z wyjątkiem przypadków przeprowadzonych przez autoryzowanego dealera,
• Nieprawidłowe użycie lub niewłaściwa obsługa,
• Niewystarczająca wentylacja produktu objętego usługą,
• Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa,
• Siła wyższa.